Vi är stolta över våra nöjda kunder. Vi har en nära dialog som leder till god förståelse och bra resultat, sett till funktion och estetiskt. Efter en första inledande uppmätning på plats, sker vårt arbete som en trestegsprocess:

  Stil- och behovsanalys tillsammans med kund. Därefter görs en första presentation med skisser, ritningar eller ”mood boards” vid behov.
  Ritningsfas. Presentation av mer precisa planritningar, elevationer, detalj- och konstruktionsritningar, belysningsinstruktioner och 3D-visualiseringar.
  Bygg och anläggningsarbete. Projektet styrs och projektleds av Ciel Interiors, som har externa samarbetspartners som kan hjälpa till och ta ansvar för själva bygget. Om så skulle önskas, kan kund överta själva byggansvaret.
Vill du veta mer om Ciel Interiors och våra ideer? Tveka inte att kontakta oss närhelst det passar dig.

We are proud to have satisfied clients. Our close dialogue leads to good understanding and results, both in function and aesthetics. After an initial measuring visit on-site, our work is a three-step process:

  A style and requirement analysis together with the client. After which, you get a proposal with sketches, drawings or mood boards.
  A design phase, where you are presented with detailed floor plans, elevations, lighting instructions and 3D-illustrations.
  Construction work, project managed and directed by Ciel Interiors.We have external collaborators who can assist and be responsible for the construction work. If you should wish, the client can be responsible as well.
Do you want to learn more about Ciel Interiors and our ideas? Feel free to contact us any time.