Rätt inredning säljer. Ciel Interiors skapar säljstödjande bakgrunder till alla typer av varor och tjänster. Med relevant material och färg, när belysning och exponering är rätt, så lyfts en produkt på bästa sätt. Vi vägleder dig gärna. Tack vare vår långa erfarenhet av inredning, dekoration och styling av butiker, skönhetssalonger och kontor.
En receptionslobby är som ett öppet fönster eller en scen i strålkastarljus. Och ditt kontor är en oas för möten och koncentration. Vid utformningen av kontor och receptioner, skapar vi en både välkomnande och lugn miljö, där kunder välkomnas, väntar och möts. För att skapa harmoni, lägger vi stor vikt vid färger och material.
Har du ett butiksprojekt på gång? Söker du inspiration till ditt kontor?
Besök vår rådgivning Advice online.

If the interior is right, it sells. Ciel Interiors creates supportive backdrops to all kinds of products and services. With relevant materials and colors, when lighting and exposure is right, a product is highlighted in the best possible way. We can guide you in this work, thanks to our long experience in interior design, decoration and styling of shops, beauty salons and offices.
A front desk area is an open window and a lit-up stage. And your office is the oasis for meetings and concentration. When designing offices and reception areas, we create both welcoming and calm environments, where your customers are greeted, wait and meet. To create this harmony, we place great emphasis to colors and materials.
Having a shop project in the pipeline? Looking for inspiration for your office?
Visit our Advice online.