Köttbaren, Malmö, Sweden drawings, 2013 in collaboration with Jidström&Gill photos by Måns Jensen

Att servera mat och dryck handlar enbart om upplevelser. Det är därför Ciel Interiors lägger tonvikt på att hitta rätt upplevelsekänsla i våra restaurang- och barprojekt. Maten, människorna och hela inredningskonceptet måste upplevas som en naturlig helhet. Vi vet att våra kunder ofta har en god uppfattning om vad man vill uppnå. Vi vet också att vi är bra på att hitta och skapa en identitet som passar med varumärket.
Att öppna en restaurang innebär många planeringsmoment. Därför krävs en nära dialog med alla inblandade. Vi har stor kompetens och erfarenhet av att rita restauranger och barer. Vi kan vara ett stöd hela vägen från idé till färdigt projekt.
Har du ett restaurangprojekt på gång? Söker du inspiration till en bar?
Besök vår rådgivning Advice online.

Serving food and beverage is all about experience. That is why Ciel Interiors put emphasis on finding the right emotional experience in our restaurant and bar projects. The food, the people and the entire interior concept must form a natural entity. We know that clients often have a good idea of what you want to achieve. We also know that we are good at finding and creating an identity that fits with your brand.
Opening a restaurant involves many design elements and therefore requires a close dialogue with all involved. We have extensive expertise in restaurants and bars. We can support such a project all the way. From your first idea to the launch day.
Having a restaurant project in the pipeline? Looking for inspiration for a bar?
Visit our Advice online.