Villa in Analipsi, Crete, Greece exterior and interior design, 2008

Ett hem speglar din personlighet. För att inte nämna allt som får dig att må bra. Här kan du andas och vara dig själv. Ciel Interiors hjälper dig att hitta din egen specifika stil. Med färger, former och material byggs din egen "borg" som du vill ha den.
Inga hus eller lägenheter är för nya eller gamla för oss. Vi löser praktiska problem, ändrar planlösningar eller renoverar kök och badrum. Vi kan bygga platsanpassade skåp och skapa rätt belysning. Oavsett om du står inför en större renovering eller bara vill fräscha upp ditt hem för en försäljning, kan vi hjälpa dig.
Har du ett husprojekt på gång? Söker du inspiration för omrenovering?
Besök vår rådgivning Advice online.

A home reflects your personality. Not to mention the things that make you feel good. Here you can breathe and be yourself. Ciel Interiors helps you find your own specific style. With colors, shapes and materials, your own ”castle" is built as you like it.
No house or apartment is too new or too old for us. We solve practical problems, change the floor plan or renovate kitchens and bathrooms. We can site-build cabinets and create the right lighting. Whether you are facing a major renovation or just want to freshen up your home for a sale, we can help you.
Having a new house project in the pipeline? Looking for inspiration for redecoration?
Visit our Advice online.